top of page

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΟΠΗΣ 6.5''

210.00 euro
210.00 euro

Sentaku Scissors Takefu Steel Διατίθεται και σε : 5.0'', 5.5'', 6.0'', 7.0''

press to zoom
210.00 euro
210.00 euro

Sentaku Scissors Takefu Steel Διατίθεται και σε : 5.5'', 6.0'', 7.0''

press to zoom
350.00 euro
350.00 euro

Sentaku Scissors Takefu Steel Διατίθεται και σε : 5.0'', 5.5'', 6.0'', 7.0''

press to zoom
350.00 euro
350.00 euro

Sentaku Scissors Takefu Steel Διατίθεται και σε : 5.0'', 5.5'', 6.0'', 7.0''

press to zoom
360.00 euro
360.00 euro

Sentaku Scissors Takefu Steel Διατίθεται και σε : 5.5'', 6.0''

press to zoom
360.00 euro
360.00 euro

Sentaku Scissors Takefu Steel Διατίθεται και σε : 6.0'', 7.0''

press to zoom
590.00 euro
590.00 euro

Sentaku Scissors Takefu Steel Διατίθεται MONO σε 6.5''

press to zoom
435.00 euro
435.00 euro

Pinin Scissors Hitachi Steel 440C Διατίθεται και σε :4.5'', 5.0'', 5.5'', 6.0'', 7.0''

press to zoom
435.00 euro
435.00 euro

Pinin Scissors Hitachi Steel 440C Διατίθεται και σε : 5.5''

press to zoom
435.00 euro
435.00 euro

Pinin Scissors Hitachi Steel 440C Διατίθεται και σε :4.5'', 5.0'', 5.5'', 6.0'', 7.0''

press to zoom
Marlene 435.00 euro
Marlene 435.00 euro

Pinin Scissors Hitachi Steel 440C Διατίθεται και σε : 5.5'', 6.0'',7.0''

press to zoom
435.00 euro
435.00 euro

Pinin Scissors Hitachi Steel 440C Διατίθεται και σε : 5.0'', 5.5'', 6.0'', 7.0'' , 8.0''

press to zoom
690.00 euro
690.00 euro

Pinin Scissors Hitachi Steel VG-10 Διατίθεται και σε : 5.0'', 5.5'', 6.0'', 7.0''

press to zoom
690.00 euro
690.00 euro

Pinin Scissors Hitachi Steel VG-10 Διατίθεται και σε : 5.5'', 6.0'',7.0''

press to zoom
760.00 euro
760.00 euro

Pinin Scissors Hitachi Steel VG-10 Διατίθεται και σε : 5.0'', 5.5'', 6.0''

press to zoom
760.00 euro
760.00 euro

Pinin Scissors Hitachi Steel VG-10 Διατίθεται και σε : 5.5'', 6.0''

press to zoom
760.00 euro
760.00 euro

Pinin Scissors Hitachi Steel VG-10 Διατίθεται και σε : 5.0'', 5.5'', 6.0''

press to zoom
980.00 euro
980.00 euro

Pinin Scissors Hitachi Steel VG-10 Διατίθεται και σε : 5.0'', 5.5'', 6.0''

press to zoom
980.00 euro
980.00 euro

Pinin Scissors Hitachi Steel VG-10 Διατίθεται και σε : 5.0'', 5.5'', 6.0'',7.0''

press to zoom
980.00 euro
980.00 euro

Pinin Scissors Hitachi Steel VG-10 Διατίθεται και σε : 5.0'', 5.5'', 6.0'', 7.0''

press to zoom
bottom of page